logo UE
logo GR
logo IS

Prezentarea grupului țintă

Prezentarea grupului țintă

Grupul țintă al proiectului va fi alcătuit din 200 persoane, studenți (ISCED 5 – 7) ai Universității “Andrei Șaguna” Constanța, Facultatea de Psihosociologie, Specializarea Psihologie și Psihologie Clinică, Evaluare și Intervenție Terapeutică, după cum urmează:

  • 145 de studenți din anii terminali (anul 3 studii licență și anul 2 master)
  • 55 (aproximativ) de studenți din anul 2 studii licență și anul 1 master

Dintre cei 200 de studenți:

60 Studenți

(ISCED 5–7) din mediul rural

60 Studenți

(ISCED 5–7) netradiționali

Minim 75%

din membrii grupului țintă vor fi femei