logo UE
logo GR
logo IS

Comunicate de presă

Comunicate de presă

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educație şi competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

26 septembrie 2018

Comunicat de Presă

Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța a organizat miercuri, 26 septembrie 2018, ora 15:00, Conferința de lansare a proiectului “Dezvoltare Personală și Stagii de Practică pentru Viitorii Psihologi” – ID 108971 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, implementat în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU).

Obiectivul general al proiectului, care se desfășoară pe parcursul a 22 de luni, constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor specifice pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Psihosociologie a Universității “Andrei Șaguna” din Constanța, prin facilitarea tranziției de la școală la viață activă, în vederea inserției viitoare pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate și în concordanță cu propriul set de competențe.

Activitățile vor fi derulate de experții angajați în proiect, cadrele didactice ale UAS și tutorii nominalizați de partenerii de practică / potențiali angajatori, care vor fi angajați ca experți și plătiți din bugetul proiectului.

Prin dezvoltarea de parteneriate între UAS și partenerii de practică / potențiali angajatori se are în vedere crearea unui sistem eficient de informare între părțile implicate (studenți, angajatori, universitate), care să ducă la susținerea și îmbunătățirea procesului educational și la facilitarea accesului pe piața muncii a viitorilor psihologi.

Se urmărește astfel, îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere privind oportunitățile oferite de proiect și identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii de practică.