logo UE
logo GR
logo IS

Obiectivele

Obiectivele

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor specifice pentru 200 studenți (inclusiv pentru cei care se află într-o categorie dezavantajată de persoane) înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master) la Universitatea ”Andrei Șaguna” Constanța, Facultatea de Psihosociologie, Specializarea Psihologie, prin facilitarea tranziției de la școală la viață activă în vederea inserției viitoare pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate și în concordanță cu propriul set de competențe. Proiectul ștabilește un plan integrat de măsuri cu beneficii concrete și efecte pozitive pe termen mediu și lung ce vor contribui la finalizarea studiilor și angajare, dar și la creșterea gradului de conștientizare,responsabilizare și implicare a agenților economici, prin asigurarea unei percepțtii corecte a avantajelor pe care le aduce în dezvoltarea economiei și a comunității facilitarea accesului la programe de învățare la locul de muncă pentru grupul țintă.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 → Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere și îndrumare în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 200 de studenți, dintre care minim 144 dobândesc o calificare și 18 urmează studii/cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți competenți și cu o bogată experiență. Studenții vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze, pe baza competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.

OS2 → Participarea la programe de învățare la locul de muncă, performante, interactive și inovative și competiții profesionale pentru 200 de studenți și angajarea a minim 88 (44%) ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește astfel obținerea competențelor practice necesare studenților pentru a profesa în domeniul studiat și recompensarea membrilor grupului țintă performanți.

OS3 → Dezvoltarea de parteneriate între instituția de învățământ superior și partenerii de practică/potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate cele trei părți implicate (studenți, angajatori, universitate). Se urmarește astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului și identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii.